دستگاه برش و حکاکی غیرفلزات لیزری

قیمت دستگاه حکاکی

دستگاه برش و حکاکی غیر فلزات لیزری

800 635 مدیریت

دستگاه برش و حکاکی لیزر غیر فلزات ایجاد انواع برش لیزری ، سوراخکاری لیزری ، و سایر اشکال هندسی منتظم و غیر منتظم و حکاکی لیزری بر روی انواع غیرفلزات و سنگ و شیشه در…

تماس با ما