خرید دستگاه فایبر

فایبر لیزر

لیزر فایبر | فایبر لیزر

488 580 مدیریت

لیزر فایبر دستگاههای حکاکی لیزری فلزات فایبر  ( Fiber Laser )، با استفاده از ژنراتور لیزر فایبر ( منبع تولید پرتو لیزر فایبر ) و سیستم حرکتی  اسکنر گالوو سرعت بالا، خروجی لیزر فایبر پایدار همراه با…

دستگاه لیزر فایبر

دستگاه لیزر فایبر

339 233 مدیریت

دستگاه لیزر فایبر دستگاههای حکاکی لیزری فلزات فایبر  ( Fiber Laser )، با استفاده از ژنراتور لیزر فایبر ( منبع تولید پرتو لیزر فایبر ) و سیستم حرکتی  اسکنر گالوو سرعت بالا، خروجی لیزر فایبر…

تماس با ما